Fellesarealer
Image source: Sameiet Garneriløkka

Fellesarealer

Sameiet har litt areal her og der. Noe er privat og noe er ment for fellesbruk.

Grafiken nede viser hvor arealene befinner seg.

De mørke-grønne markerte arealer ble utvist som fellesarealer.
Det er ikke noen spesiell som har ansvaret for de. Men fin om man f.eks om sommeren kan går fort over de med gressklipperen for å holde det ryddig.
Lekeplassen i midten er ofte frekventert av ungene og et fint samlested om vår, sommer og høst.
De andre plasser ligger litt mer gjemmt bak noen hus.
Fellesareal