Maling
Image source: subberculture

Maling

Som de fleste vet finnes informasjon om maling og fargene som ble brukt i hvert seksjon på Boligmappa.

Desverre fant ingen informasjon om hva slags farge ble brukt på fassaden (enda).

Det ble tatt noen prøver på forskjellige hus og følgende type ser ut som kommer nærmest:

Produktnavn Trebitt Oljebeis NY
Fargenavn Seterbrun
Fargekode 0675
Farge opprinnselse Jotun Standard
Kjøpt hos Maxbo Lier