Innsamling av hageavfall
Image source: dbv

Innsamling av hageavfall

RFD har delt ut informasjon til alle seksjoner om innsamling av hageavfall.

Henting for Sammeiet Gartneriløkka skjer if. RFD på

2020-04-29 (Onsdag)

Alt informasjon er også tilgjengelig på RFD sin webside.