Styremøte februar

Styremøte februar

Da hadde vi et nytt styremøte på onsdag. Protokollen følger som vanlig snart via epost.

Hovedpoenget var vel, at det kommer et skriv med innkalling til generalforsammlingen i april.

Vi takker for innspill og tilbakemeldinger fram til begynnelsen av mars.