Styremøte februar

Styremøte februar

Da hadde vi et nytt styremøte i går for å planlegge Årsmøte senere i Mars og forberede arbeid utover våren.

Protokollet følger snart, også inkalling til Årsmøte 2020.