Tilbud om elbil/hybridlader
Image source: Cress-Dale Photo Co.

Tilbud om elbil/hybridlader

Sameiet har endelig fått et tilbud om å sette opp lading til el- og hybridbiler. Prisen ligger i underkant av 12.000,- NOK per installasjon.

Tilbudet med alle detaljer ble sendt ut med styremøteprotokollet fra 2019-04-30. Ta kontakt med Alexander om noen ønsker å godta tilbudet eller direkte med elektrikeren.

Hvis noen ønsker å ta seg av andre tilbud, er det selvf. helt greit også.