Beplanting

Beplanting

Under opprettelsen av Sameiet ble det truffet et valg av planter - mest trær og hekker - som finnes nå her. Der er kanskje lurt å orientere seg litt på hva som finnes allerede når det gjelder å utvide eller tilpasse beplanting rundt seksjonen sin.

Flere ønsker mer skjerming og vil sette opp flere hekker/gjerde utenfor arealet som tilhører hver enkelt beboer. For at det skal være en helhet på utearealte i sameiet ønsker vi at det benyttes samme typer hekker som er satt opp allerede. Angående høyde og utforming av hekkene stoler vi på at alle bruker sunn fornuft og ikke planter høyere hekker enn 1,50m.

Levegg skal ha samme utseende som flere av enhetene har i dag. Generelt er et gjerdet helt ok, men den skal passe med stilen i sameiet. Det bør også holdes samme avstand til asfalten som med hekk.


Surkirsebær

Prunus Avium

Navn Prunus avium
Beskjæringstidspunkt Høst/Vinter
Bladverk Grønt
Blomsterfarge Kvit
Blomstringstid Mai
Hardførhet H5
Høstfarger Ja
Høyde 15m
Lysforhold Sol
Plantegruppe NS 4402 LAUVTRE

Svartsurbær ‘Moskva’

Aronia Melanocarpa

Navn Aronia melanocarpa ‘Moskva’
Beskjæringstidspunkt Vår
Bladverk Grønt
Blomsterfarge Kvit
Blomstringstid Mai/Juni
Hardførhet H5
Høstfarger Nei
Høyde 2m
Lysforhold Sol/Delvis Skygge
Plantegruppe NS 4404 BUSKAR

Bøk

Fagus Sylvatica

Navn Fagus sylvatica
Beskjæringstidspunkt Vår/Høst
Bladverk Grønt
Blomstringstid Mai/Juni
Hardførhet H5
Høstfarger Nei
Høyde 20m
Lysforhold Sol/Delvis Skygge
Plantegruppe NS 4402 LAUVTRE

Spisslønn

Acer platanoides

Navn Acer platanoides
Beskjæringstidspunkt Vår
Bladverk Grønt
Blomsterfarge Gulgrøn
Blomstringstid Mai
Hardførhet H6
Høstfarger Ja
Høyde 25m
Lysforhold Sol/Delvis Skygge
Plantegruppe NS 4402 LAUVTRE

Svartor

Alnus Glutinosa

Navn Alnus glutinosa
Beskjæringstidspunkt Vår
Bladverk Grønt
Blomstringstid April/Mai
Blomsterfarge Kvit, kremfarga
Hardførhet H5
Høstfarger Nei
Høyde 20m
Lysforhold Sol/Delvis Skygge
Plantegruppe NS 4402 LAUVTRE